مولکول هوا یا همون مولی معروف

HACK

Posted in دسته‌بندی نشده by moolkoolehavaa on 04/05/2010

webloge in tokhme sag tavassote S.O.S hacker hack shod + Gmail o har koofte dige ke toosh bood

Advertisements

پیشرفت بشر

Posted in دسته ی طنز ناسالم by moolkoolehavaa on 24/04/2010

یه زمانی تفریحات ناسالم ما گوزیدن بود و ریسه رفتن دوستامون

حالا بچه هامون کانـ.دوم می برن مدرسه توش فوت می کنن هرهر می خندن !

موی دماغ

Posted in دسته ی طنز ِ سالم by moolkoolehavaa on 15/04/2010
خدا جون اگر قرار نبوده این مو های دماغ مون جلوی گرد گل و درختا رو بگیره
فقط می خواستی ما رو اذیت کنی که آفریدیش ؟

فاق

Posted in دسته ی طنز ناسالم by moolkoolehavaa on 11/04/2010
کم کم دارم نگران می شم این شلوارایی که یه روز جیب پشت اش روی کون بود
و الآن نزدیک پشت زانوئه
یه روز برسه روی مچ پا !

از صحبت های بعد از رفتن به رختخواب(1)‏

Posted in دسته ی طنز ناسالم by moolkoolehavaa on 06/02/2010
بمیری ایشالا
بند سوتـ.ن ام رو پاره کردی .
اه

خار

Posted in دسته ی طنز ناسالم by moolkoolehavaa on 06/02/2010
ما آخرم نفهمیدیم این کـ.اندوم های خار دار که موجب تحریـ.ک بیشتر می شه
توش بیشتر خار داره یا بیرونش؟!‏

از صحبت های قبل از رفتن به رختخواب(3)‏

Posted in دسته ی طنز ناسالم by moolkoolehavaa on 28/01/2010
بچه ها ساعت تون رو کوک کنید فردا خواب نمونید !

از صحبت های قبل از رفتن به رختخواب(2)‏

Posted in دسته ی طنز ناسالم by moolkoolehavaa on 28/01/2010
امشب فیلم بی فیلم .
یالا تکالیف تون رو انجام بدید ، باید زود تر بخوابید .

از صحبت های قبل از رفتن به رختخواب(1)‏

Posted in دسته ی طنز ناسالم by moolkoolehavaa on 28/01/2010
بچه ها کلید در اتاق ما رو ندیدید ؟

همجـ.نس گرایی

Posted in دسته ی جدی by moolkoolehavaa on 28/01/2010
همه ی فیلما یا شده تیریپ لـ.ز بازی
یا گـ.ی بازی .
مگه جنس مخالف رو ازشون گرفتن ؟